Opublikowano 24-05-2021 Dodał sp2mm

 

Informacja dot. spotkań integracyjnych dla uczniów klas I

27 sierpnia 2021 r. (piątek):

 • godzina 8.00 – wywieszenie przy wejściu do budynku szkoły list uczniów klas I
 • godzina 15.00 – zajęcia integracyjne dla uczniów klas I w salach lekcyjnych
 • godzina 15.00 – spotkanie dyrekcji ich rodzicami w sali gimnastycznej nr 1
 • Na zajęcia integracyjne:
  • z każdym dzieckiem może przebywać jeden rodzic/opiekun z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, tj.:
  • posiada maseczkę (osłona ust i nosa), rękawiczki jednorazowe lub dezynfekuje ręce,
  • do szkoły przychodzi tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej,
  • na terenie placówki wszyscy zobowiązani są zachowania dystansu społecznego, tj.   2 m.

 

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim informuje, że spotkania z rodzicami oraz spotkania integracyjne i z wychowawcą dla uczniów klas pierwszych odbędą się w końcowych dniach sierpnia.

Szczegółowy harmonogram zostanie Państwu podany 30 czerwca br. na stronie internetowej szkoły: http://zsp1mm.pl.

Listy klas pierwszych z podziałem na klasy zostaną wywieszone w holu szkoły w dniu 27 sierpnia br.

W wyjątkowych sytuacjach, podyktowanych ważnymi względami, Rodzice mogą składać w sekretariacie szkoły podania dot. przydziału do określonej klasy do dnia 18 czerwca 2021 r.

We wrześniu uczniowie otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok szk.  każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.

Rodzice zakupują tylko podręcznik do religii.

Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

 

W dniach 24.05. – 18.06.2021 r. odbędzie się rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022 drogą elektroniczną. Karta dostępna jest na stronie szkoły w zakładce świetlica.

Prosimy o wydrukowanie i  rzetelne wypełnienie karty zgłoszenia w wersji Word.

Wypełniony skan w wersji Word należy wysłać na adres mailowy świetlicy: swietlica@zsp1mm.pl

W tytule wiadomości mailowej należy wpisać poniższą treść:

Rekrutacja_świetlica_imię i nazwisko dziecka, klasa dziecka w przyszłym roku szkolnym

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeń wypełnionych przez rodziców /opiekunów prawnych/.

Na każdy rok szkolny należy złożyć nową kartę.

Wszyscy rodzice, którzy po raz pierwszy zgłaszają dziecko do świetlicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Świetlicy. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica.

Lista uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 zostanie opublikowana na stronie szkoły w zakładce świetlica w dniu 21.06.2021r.