Mińsk Mazowiecki 05.04.2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Przypominam,  że  pracownicy  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  nr 1 w Mińsku Mazowieckim podjęli decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. W związku z tym, że udział w strajku zapowiedziała większość nauczycieli, a strajk ma polegać na całkowitym powstrzymaniu się od obowiązków pracowniczych, Zespół w dniach od 8 kwietnia do odwołania będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Z uwagi na fakt, że niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby, placówka nie będzie miała możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo –wychowawczych.

W związku z powyższym bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i pomoc poprzez zorganizowanie w tym czasie opieki dla własnych dzieci.

Powyższa informacja została sporządzona zgodnie ze stanem wiedzy na dzień 5 kwietnia 2019r. O wszystkich zmianach w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.

 

 

Z wyrazami szacunku

Sławomir Domański

Dyrektor Zespołu

 

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dot. strajku nauczycieli.

list do rodziców strajk

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Informuję, że pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim podjęli decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. W związku z tym, że udział w strajku zapowiedziała większość nauczycieli, a strajk ma polegać na całkowitym powstrzymaniu się od obowiązków pracowniczych, szkoła w dniach od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie.

Z uwagi na fakt, że niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby, placówka nie będzie miała możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo –wychowawczych.

W związku z powyższym bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i pomoc poprzez zorganizowanie w tym czasie opieki dla własnych dzieci.

Powyższa informacja została sporządzona zgodnie ze stanem wiedzy na dzień 3 kwietnia 2019 r. O wszystkich zmianach w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Sławomir Domański

Dyrektor Zespołu

Zmiany w organizacji pracy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

w okresie rekolekcji wielkopostnych w dniach 12, 13 i 14 marca 2018 r.

 

  • Świetlica szkolna będzie czynna od godziny 7.15 do godziny 17.00.
  • Obiady dla chętnych uczniów będą wydawane w godzinach 12.00- 13.00 (uczniowie uczęszczający na świetlicę zgłaszają chęć spożywania obiadów do wychowawców świetlicy, pozostali uczniowie do pani intendentki w terminie do środy 7 marca 2018 r.)
Ogłoszenie dla rodziców i uczniów klas VI
 

Dnia 15 marca 2018 r. o godz. 13.30 w sali gimnastycznej nr 1 odbędzie się losowanie klas, które od 1 września 2018 r. będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

Na spotkanie zapraszamy rodziców i uczniów klas VI.