Opublikowano 15-07-2020 Dodał sp2mm

  • Ogłoszenie przez OKE w Warszawie wyników egzaminu, przekazanie zaświadczeń szkołom oraz informacji zdającym (https://wyniki.edu.pl) – 31 lipca 2020 r.;
  • Przekazanie przez wychowawców uczniom kodów do sprawdzenia indywidualnych wyników z egzaminu na stronie https://wyniki.edu.pl
  • Wydawanie zaświadczeń w stołówce szkolnej (wejście od parkingu) od 3 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00 – 14.00

Proszę wziąć ze sobą maseczki.