Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego - 2021/2022

Terminy rekrutacji - 2021/2022

 

 

Plany lekcji klas 1-3 w czasie nauczania zdalnego

Deklaracja dostępności strony internetowej

DEKLARACJA_DOSTĘPNOŚCI

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2020/2021

ZAPISY NA OBIADY dla  uczniów klas  I-VIII oraz oddziałów ,,O’’-  5-godzinnych w roku szkolny 2020/2021

Zapisy na obiady dokonuje się  poprzez przesłanie na adres zsp1mm@zsp1mm.pl wypełnionej, podpisanej i zeskanowanej karty zgłoszeniowej  lub dostarczonej jej do skrzynki podawczej ZSP1.

Zapisy na obiady przyjmowane są, nie później niż dzień przed korzystaniem z żywienia.
 

Dyżur Przedszkola Miejskiego nr 2

Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Szkolna 3 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim pełni dyżur wakacyjny od 01 do 10 sierpnia 2018 r.
Zainteresowani rodzice wszelkie formalności dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w dniach 11-22 czerwca 2018 r.
Druki do pobrania:

Informacja dot. RODO
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim informuje, że podjęła działania związane z wdrożeniem przepisów i zasad zawartych w unijnym rozporządzeniu RODO - dotyczącym udostępniania, pobierania i przetwarzania  danych osobowych. Informujemy, że zostały podjęte kroki w celu naboru na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Po zakończeniu procesu naboru poinformujemy o powołaniu IOD i opublikujemy dane kontaktowe. O procesie wdrażania przepisów zawartych w RODO będziemy informowali na spotkaniach z rodzicami w zespołach klasowych.

 

WAŻNE

Płatności za żywienie za  miesiąc maj 2018 r

Nastąpiła pomyłka w numerze rachunku na pasku informacyjnym za obiady w miesiącu maju.

Błąd wystąpił w dwóch pierwszych cyfrach, zamiast 89 powinno być 34 .

Poprawny nr rachunku 34 9226 0005 0024 4100 2000 0030

 
 
 
 

 

Informacja o zapisach na obiady w roku szkolnym 2020/2021

ZAPISY NA OBIADY dla  uczniów klas  I-VIII oraz oddziałów ,,O’’-  5-godzinnych w roku szkolny 2020/2021

Zapisy na obiady dokonuje się  poprzez przesłanie na adres zsp1mm@zsp1mm.pl wypełnionej, podpisanej i zeskanowanej karty zgłoszeniowej  lub dostarczonej jej do skrzynki podawczej ZSP1.

Zapisy na obiady przyjmowane są, nie później niż dzień przed korzystaniem z żywienia.
 

Dyżur Przedszkola Miejskiego nr 2

Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Szkolna 3 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim pełni dyżur wakacyjny od 01 do 10 sierpnia 2018 r.
Zainteresowani rodzice wszelkie formalności dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w dniach 11-22 czerwca 2018 r.
Druki do pobrania:

Informacja dot. RODO
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim informuje, że podjęła działania związane z wdrożeniem przepisów i zasad zawartych w unijnym rozporządzeniu RODO - dotyczącym udostępniania, pobierania i przetwarzania  danych osobowych. Informujemy, że zostały podjęte kroki w celu naboru na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Po zakończeniu procesu naboru poinformujemy o powołaniu IOD i opublikujemy dane kontaktowe. O procesie wdrażania przepisów zawartych w RODO będziemy informowali na spotkaniach z rodzicami w zespołach klasowych.

 

WAŻNE

Płatności za żywienie za  miesiąc maj 2018 r

Nastąpiła pomyłka w numerze rachunku na pasku informacyjnym za obiady w miesiącu maju.

Błąd wystąpił w dwóch pierwszych cyfrach, zamiast 89 powinno być 34 .

Poprawny nr rachunku 34 9226 0005 0024 4100 2000 0030