Dyżur Przedszkola Miejskiego nr 2

Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Szkolna 3 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim pełni dyżur wakacyjny od 01 do 10 sierpnia 2018 r.
Zainteresowani rodzice wszelkie formalności dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w dniach 11-22 czerwca 2018 r.
Druki do pobrania:

 

Informacja dot. RODO
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim informuje, że podjęła działania związane z wdrożeniem przepisów i zasad zawartych w unijnym rozporządzeniu RODO - dotyczącym udostępniania, pobierania i przetwarzania  danych osobowych. Informujemy, że zostały podjęte kroki w celu naboru na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Po zakończeniu procesu naboru poinformujemy o powołaniu IOD i opublikujemy dane kontaktowe. O procesie wdrażania przepisów zawartych w RODO będziemy informowali na spotkaniach z rodzicami w zespołach klasowych.

 

WAŻNE

Płatności za żywienie za  miesiąc maj 2018 r

Nastąpiła pomyłka w numerze rachunku na pasku informacyjnym za obiady w miesiącu maju.

Błąd wystąpił w dwóch pierwszych cyfrach, zamiast 89 powinno być 34 .

Poprawny nr rachunku 34 9226 0005 0024 4100 2000 0030