HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Przedmiot

Czas trwania egzaminu

Czas egzaminu przedłużonego

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

120 min.

180 min.

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

100 min.

150 min.

język angielski – 27 maja 2021 r. (czwartek) –godz. 9:00

90 min.

do 135 min.

Szczegóły dotyczące egzaminu dostępne na stronie CKE, pod adresem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Informacje, arkusze i wiele więcej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pod adresem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Krótkie filmy  instruktażowe dotyczące pisania egzaminu:

Informacje ogólne: https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k

język polski: https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8

                         https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg

matematyka: https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8

język obcy: https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20