Projekt: „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

W Mińsku Mazowieckim w 6 szkołach podstawowych: SP1, SP3, SP4, SP5, SP6 i ZSP1 przez dwa lata realizowany będzie kompleksowy projekt wsparcia edukacyjnego dla 1000 uczniów. Będą oni mogli skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Poza tym do szkolnych pracowni zakupione zostanie doposażenie oraz pomoce naukowe. W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni informatycznych zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu dla 157 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia m.in.: z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się.

Tytuł projektu: Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki Całkowita wartość projektu: 3 968 321,11 zł Kwota dofinansowania: 3 769 031,11 zł Działanie: 10.1.1  Edukacja ogólna

Co tydzień uczniowie klasy II c spotykają się na zajęciach rozwijających z matematyki w ramach projektu „Torami nowej edukacji”. Na zajęciach rozwijają samodzielne i logiczne myślenie oraz rozwijają swoje zainteresowania matematyką poprzez zabawę i twórcze działanie. Z zapałem i naturalną ciekawością wykonują różne zadania dostosowane do ich możliwości i zdolności matematycznych. Z wielką chęcią tworzą przestrzenne figury geometryczne, konstruują proste gry matematyczne, rozwijają umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań. Swoje prace chętnie prezentują na szkolnych wystawkach.