Opublikowano 12-01-2020 Dodał sp2mm

Innowacja Przerwa w Izbie Regionalnej jest alternatywą na ciekawe spędzenie wolnej chwili między lekcjami. Izba Regionalna może być przyczyną rozwoju zainteresowań uczniów różnymi sferami dawnego i współczesnego życia.  Powstała ona w odpowiedzi na regulamin dotyczący spędzania przerw, które mają być pozbawione szeroko rozumianych mediów, a stawiają nacisk na kontakty międzyludzkie. Dotyczy nie tylko środowiska ucznia – jego ,,małej ojczyzny”, zainteresowań, lecz także poszerzeniu wiedzy np.  w poznaniu świąt i zwyczajów, zdrowego odżywiania się, ubierania, pór roku, elementów pogody.

Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje w procesie nauczania metod aktywizujących, a zwłaszcza metody uczenia się przez przeżywanie. Jednym z miejsc w szkole, które to przeżywanie w czasie procesu nauczania wzmocni jest Izba Regionalna.

W Izbie można oglądać eksponaty różnych rzemiosł m.in.: stolarskie, szewskie, kowalskie, bednarskie, tkackie, piekarskie, mleczarskie, garncarskie itp. oraz inne narzędzia używane dawniej na wsi, a także eksponaty edukacyjne z dwudziestolecia międzywojennego i rękodzieła miejscowych artystów. Działalność Izby regionalnej daje możliwość pokazania i zainteresowania dzieci kulturą i tradycją regionalną. Dzieci poznają środowisko dawnej wsi poprzez obserwację dziś już nieużywanych przedmiotów codziennego użytku i strojów regionalnych oraz wysłuchanie pogadanek, oglądanie prezentacji czy filmów z regionalnych imprez wiejskich i gminnych. Zajęcia w szkolnej izbie inspirują dzieci do pracy twórczej, rozbudzają i rozwijają zainteresowania problematyką historii najbliższego środowiska, uczą i zachęcają do pielęgnowania tradycji. Jest miejscem, w którym poruszane są tematy wielkiej i małej historii.

Innowacja  realizowana będzie w czasie przerw międzylekcyjnych. Zajęcia będą prowadzone przez panią Agnieszkę Skalską, Małgorzatę Dubinę i Wiolettę Żytkowicz.

Gdy drzwi do izby będą otwarte zapraszamy!

Opracowała Agnieszka Skalska