„Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000),
informujmy:

 

 ADMINISTRATOREM danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 10, reprezentowany przez Dyrektora Sławomira Domańskiego.
Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Dąbrówki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki, drogą e‑mailową pod adresem: zsp1mm@zsp1mm.pl  lub telefonicznie pod numerem 25 758 25 44.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z inspektorem można kontaktować się drogą e‑mailową pod adresem iod@sp4mm.edu.pl lub telefonicznie: 25 758 56 11 wew. 212.”