WAŻNE ZMIANY W OPŁATACH
 
Wpłaty za żywienie dokonujemy do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 
Informacje o opłatach za żywienie będą przekazywane na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (uwzględniając zgłoszone nieobecności).
 

 

WAŻNE

Zmiana stawki żywieniowej od 1 stycznia 2022 r.
 
Oddziały przedszkolne 8,80 zł
Szkoła podstawowa 4,20 zł
 
 
Zmiana konta bankowego od 01 stycznia 2019 r. opłaty za żywienie

89  9226  0005  0024  4100  2000  0010