Zapisy do świetlicy 2017/2018
  • Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń wypełnionych przez rodziców.
  • Na każdy rok szkolny należy złożyć nową kartę.
  • Druki kart wydają wychowawcy świetlicy w sali 18 i 12.
  • Termin składania zgłoszeń – do 15 czerwca 2017r.
  • Kartę zgłoszenia może złożyć tylko osoba dorosła.
  • Wszyscy rodzice, którzy po raz pierwszy zgłaszają dziecko do świetlicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Świetlicy. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły – www.sp2.edu.pl
Regulamin

kliknij i pobierz regulamin aby pobrać regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy. doc