Opublikowano 09-10-2020 Dodał sp2mm

2 października w naszej szkole obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”.

ŚDTM to akcja edukacyjna.  Tego dnia, szkoły z różnych stron świata uczestniczą w wydarzeniu, którego celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Organizatorem Głównym ŚDTM jest Wydawnictwo WKM Rachmistrz, wyłączny wydawca kart Grabowskiego, pomysłodawcy tego święta.

Akcja ma zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób oraz jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Akcja okazała się wielkim szkolnym wydarzeniem, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie klas czwartych. Uczniowie do obchodów przygotowywali się przez cały wrzesień. Na lekcjach matematyki aktywnie przypominali sobie mnożenie liczb.

Komisje egzaminacyjne przeprowadziły wśród uczniów krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia. Każda osoba, która bezbłędnie odpowiedziała (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu, otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w całej społeczności szkolnej wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to wspaniała forma łączenia edukacji matematycznej z zabawą, budzenie współzawodnictwa oraz integracja zespołów klasowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Gratulujemy „Ekspertom Tabliczki Mnożenia”.