Opublikowano 04-04-2022 Dodał sp2mm

Wyniki V Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mistrz Sudoku” dla uczniów  klas czwartych:

 
 I miejsceOliwia Barczak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy

II miejsceWojciech Woźnica, Szkoła Podstawowa w Górkach

III miejsceKlaudia Kowalczyk, Szkoła Podstawowa w Górkach

Wyróżnienia: Lena Lesińska, Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim

                       Milena Gutkowska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim
                       Liwia Błażejczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejówku

 

GRATULUJEMY!

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 13:00            w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim, sala 112.

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu  V Powiatowego Konkursu „Mistrz Sudoku”


Regulamin

V POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

MISTRZ SUDOKU”

DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Powiatowym Konkursie MatematycznymMISTRZ SUDOKU” dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej.

 1. Organizatorem powiatowego konkursu MISTRZ SUDOKU” dla uczniów klas czwartych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

 2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych szkół podstawowych powiatu mińskiego.

 3. Cele konkursu:

 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przewidywania, analizy i dedukcji;

 • popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci;

 • kształtowanie właściwej postawy we współzawodnictwie.

 1. Karty zgłoszeniowe ( zał. nr 1) z deklaracją uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 13.04.2022 r. na adres mistrzsudoku@onet.pl. Wzór karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły: sp2mm.pl

 2. Etap szkolny konkursu odbędzie się 27.04.2022 r.

W pierwszym etapie każdy z uczniów otrzymuje arkusz pracy, który składa się z 8 łamigłówek sudoku. Rozwiązanie łamigłówki polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 4 lub od 1 do 6 lub od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie oraz w każdym sektorze 2 x 2 lub 2 x 3 lub 3 x 3 oznaczonym pogrubioną linią nie powtórzyła się dwa razy ta sama cyfra.

Czas pisania 45 minut. Zadania i klucz odpowiedzi zostaną przesłane na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia 26.04.2022 r. do godziny12:00. Protokół z etapu szkolnego (zał. nr 2) z wynikami wszystkich uczestników należy przesłać do 6.05.2022 r. na adres mistrzsudoku@onet.pl

Do II etapu zakwalifikuje się 50 osób z największą liczbą punktów. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.sp2mm.pl dnia 12.05.2022 r.

 1. II etap Konkursu odbędzie się dnia 18.05.2022 r. o godzinie 8:30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10.

 • Uczniowie przybywają pod opieką nauczycieli lub rodziców (około godz. 8:00).

 • Każdy uczeń powinien posiadać legitymację szkolną, przybory do pisania, obuwie na zmianę oraz zgodę rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3) i zgodę rodzica z czytelnym podpisem na wykorzystanie wizerunku dziecka (zał. nr 4).

Informacje o uzyskanych przez uczniów danej szkoły wynikach II etapu Konkursu zostaną przekazane pocztą elektroniczną w terminie do 10.06.2022 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej: sp2mm.pl.

 1. Wgląd w prace konkursowe i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń możliwe jest w ciągu tygodnia od otrzymania wyników konkursu.

 2. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów (1, 2 i 3 miejsce). Uroczyste spotkanie z laureatami odbędzie się w czerwcu 2022 r., na które osoby zainteresowane zostaną zaproszone.

 3. Wszystkie prace konkursowe oraz prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz bezpłatną publikację prac.

 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10, reprezentowany przez dyrektora Sławomira Domańskiego, nr tel.: 25 758 25 44, e-mail: zsp1mm@zsp1mm.pl.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem iod@zs4mm.edu.pl lub telefonicznie 25 7585611 wew. 212.

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu oraz możliwości uczestnictwa w nim.

Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), dostępna jest na stronie internetowej zsp1mm.pl

Nauczyciele matematyki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim

zał. 1 formularz zgłoszenia

zał. 2 protokół etapu szkolnego

zał. 3 dziecko przetwarzanie danych

zał. 4 dziecko wizerunek

Sponsorzy:

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close